Aktiviteter

Allroad-mc er basert på en tilnærming til mckjøring som i all hovedsak betyr mest mulig fri kjøring og minst mulig organisering. Siden det er stor spredning i førernes erfaringsnivå og hvor mye en selv og sykkelen ønsker av utfordringer, kan allroad-mc tilby tre altrenativer for dem som ønsker guiding i området.

I 2007, som i tidligere år, er det til rettelagt for guidede turer for alle erfaringsnivåer og ønsker. Vår velkvalifiserte stab har lang kjøreerfaring og lang erfaring i å utarbeide og gjennomføre guidede turer for store og små grupper.

Det vil bli utarbeidet et detaljert program for de organiserte tilbudene på treffet. Dersom du ikke ønsker å delta på noe av dette tilbyr området rundt treffen kanskje noe av norges beste utgansgspunkt for å kjøre på allroadtur på egen hånd.

Det vil bli hengt opp kart på treffet som du kan orientere deg på.

Turene inngår i treffagiften. Det vil bli gitt mer informasjon om start for de forkjellige turene på treffplassen. I tillegg vil det være mulig å bli guidet på kvelden for å se etter elg. Dette er spesielt beregnet på deltakere fra kontinentet.

Top