Litt om allroad MC?

Allroad-mc ble startet i 2003 og er en sammenslutning med mennesker i alle aldre som ønsker seg en litt annerledes tilnærming til mc. Klubben er internettbasert og har medlemmer fra Haugesund i vest til Selbu i Trøndelag. Klubben har ikke demokratisk styre, men et slags opplyst enevelde som organiseres av webmaster og hans til enhver tids gode hjelpere. Innspill fra medlemmer og andre mottas gjerne.

Klubben er en tolerant og openminded klubb. Det er ingen grenser for kjønn, rase eller andre forhold. Klubben er løselig organisert, men alle rettigheter vedrørende bruk av klubbens navn, webområde og profil disponeres av webmaster. Du kan kopiere fritt fra siden dersom du ønsker det, oppgi gjerne kilde. Det vil ligge linker i teksten på de forskjellige sidene. Alle historiene på webområdene til medlemmene står for det enkelte medlems regning og ansvar, det samme gjelder det som legges ut i gjesteboka. Det drives ikke sensur, men webmaster forbeholder seg retten til å underkjenne ethvert innlegg som kan være støtende eller usmakelige uten nærmere varsel eller begrunnelse. De som kjenner webmaster vet at lista ligger høyt…På siden vil du finne skrivefeil, mellomrom som ser ut til at de ikke skal være der, m.m. Ingen allroader påberoper seg å være perfekt, heller ikke disse sidene. Men, det er å ha det moro som gjelder, perfeksjonisme overlater vi til andre. Dessuten: stol aldri på noen som har en perfekt webside!!! (eller band med like kostymer, der har vi gått på flere smeller!)
Klubbens arrangementer er dugnadsbasert og vil bli presentert på websidene. De fleste medlemmene i allroad MC liker seg ikke særlig godt på motorvei, men det betyr ikke at allroaderen ikke kjører på det. Allikevel er det er når det blir smale, svingete veier, gjerne langt fra urbane strøk, gruspartier, bratte bakker, humper og grus i veibanen at allroaderne i klubben gliser fra øre til øre.

Hvordan bli medlem – klubbfordeler.

For å bli medlem i allroad-mc må du sende en velbegrunnet søknad til webmaster. Innmelding koster p.t. kr. 150.-, og fornyelse kr. 100.- Som betalende medlem får du automatisk tilgang til klubbens arrangementer. I tillegg har redaksjonen et omfattende allroadnettverk i Scandinavia og resten av Europa vi samarbeider med, og som vi ønsker skal komme flest mulig tilgode, først og fremst våre egne medlemmer, Du kan som aktiv bidragsyter i klubben få din egen e-postadresse og ditt eget område på serveren som du fritt benytter. Du må vedlegge et pent bilde av sykkelen din helst med hvit bakgrunn. Du må også vedlegge et eee… pent bilde av deg selv til bruk på siden. I tillegg til dette må du delta på minst et arrangement hvert år i regi av allroad-mc. Dersom du ikke deltar på noen av aktivitetene noen år vil du kunne få status som betalende støttemedlem, eller du kan bli strøket av listen.
Et medlem av allroad-mc forplikter seg til å kjøre på grusvei minst en gang i uka i sesongen. Et medlem forplikter seg også til å ha høy moral og veilede andre som i sin villfarelse har kjøpt maskiner som ikke er egnet for norske landeveier.

Er du en allroader?

ta testen!